Skip to main content

Beter met Elkaar wil een systeem ontwikkelen waarin zelfzorg van burgers voor hun eigen gezondheid voorop staat. We willen de nieuwe nieuwe visies op het gebied van gezondheid in de praktijk brengen en helpen brengen.
Beter met Elkaar wil geen nieuwe speler zijn, maar juist gebruik maken van de bestaande krachten in dit veld: Door te doen, te leren en te verbinden.

Beter met elkaar is georganiseerd in drie, elkaar overlappende kringen.
 

Graphic
SamenBeter.org

Samenbeter.org is het 'schoolbord' dat verschillende projecten en visies samen brengt om hierover schetsen, te delen, te leren wat werkt, te verbinden waar samenwerking mogelijk is en om toegang te bieden tot verhalen van echte mensen die tegen echte drempels aanlopen en die we vanuit Beter met Elkaar kunnen proberen te slechten. 

 

GIDS

GIDS is een samenwerkingsverband van IT leveranciers die de ambities die in dit veld onstaan realiseert. Denk aan drempels weghalen door samen koppelingen tussen hun applicaties realiseren. GIDS maakt proof of concepts. GIDS is een profeet. Maar GIDS bestaat bij gratie van de verhalen en problemen die in samenbeter.org leven. GIDS zoekt naar de oplossingen voor de verhalen. Soms moet er een hoofdstuk anders, soms een clou aangepast, en soms moet het in plaats van een verhaal een lied worden.

Living Lab Smart Health

Living Lab Smart Health faciliteert versnelling en landelijke opschaling van best practices en maakt en bewaakt de actieagenda. LLSH zorgt ervoor dat delen van GIDS die moeten interacteren met de andere digitale zorgsystemen (professioneel, persoonlijk) aangesloten worden via programma's zoals Medmij en Koppeltaal. LLSH zorgt er ook voor dat wanneer een deel van GIDS qua beheer verder ontwikkeld zou moeten worden door een landelijke regie-organisatie (zoals Informatiebureau of VZVZ) daar aansluiting komt.